Algemene Vergadering 2024

VERSLAG: Algemene vergadering LEIVE2002 – 24.03.2024

WELKOM.

VERWEZENLIJKINGEN DIT SEIZOEN

OPROEP om op de mails en via de mail te reageren!!
– Kwaliteit van onze bussen (Multiobus).
– Jammer genoeg vaststellen dat er veel minder meereizende supporters dit seizoen (tegenvallende uitslagen, slechte uren etc.). 
   >>oproepen om PO 2 massaal mee op verplaatsing te gaan en tijdig in te schrijven.
– Mochten er opmerkingen zijn m.b.t. de busverplaatsingen, hoe je het beter zou beleven graag opmerkingen doorgeven aub.
– De gratis bus naar Kortrijk. (Kostte de SC 896€ !!)

– De Kerstmarkt op Den Dreef was een groot succes.
– Was goed voor 160 foodunits (hammetje en soep) en 190 drank units en leverde een nettowinst van 825,00€
   kanttekening de foodkost van ons Leive2002 bier zit wel in het vorige boekjaar …)
   Dank aan de personen die ons kwamen helpen de dag zelf en uiteraard aan iedereen die langskwam aan onze stand.

–  Sponsoring van VK Kessel Lo damesvoetbal, een samenwerking van Cafe De Phare, De Leivese Ton, Salon D’ax en Leive2002
   voor een totaalbedrag van 3500 € met tegenprestatie de dames die ons helpen op het Lendenfeest.

–  Een sponsoring van 1500€ (Moet nog betaald worden naar Smoke on the wildside) voor de verzorging van ons ledenfeest.

–  Het jaarlijkse cadeau naar onze leden Leive2002 Sjaals goed voor 1387,00 € dankzij een kortingsbon van 20% ingevolge eerder bestelling colsjaals.

–  Ons Giske werd even in de bloemetjes gezet voor het vele administratieve werk die ze jaar in,
    jaar uit voor de SC doet via een restaurant-bon.
    (Stilte vragen) Bloemen voor ons overleden lid Kristel Swartelée.

–   En dan natuurlijk, nu, ons 3de ledenfeest met gratis BBQ voor alle leden dat na deze algemene vergadering van start gaat.

STATUUTSWIJZIGINGEN, goedgekeurd op de bestuursvergadering van 14.03.2024 (Notulen nr. 25).
  1. Adreswijziging.
   Adreswijziging zetel Leive2002. (Volgens Titel 1. Art 2.).
   Het adres van de zetel van LEIVE2002 wordt gewijzigd naar
   Café De Leivese Ton, Bondgenotenlaan 60, 3000 Leuven.
  2. Bestuurswijziging.
   a)     In juni 2023 nam Ann Schots ontslag als Administratief Verantwoordelijke. Dit werd door het bestuur aanvaard.

   b)     Er zijn geen nieuwe kandidaatstellingen binnengekomen voor 10 maart 2024. OPROEP HELPERS!

  3. Het huidige bestuur is samengesteld uit volgende personen:

   Voorzitter:                                                      Ronny Van Nieuwenhuyse
   Erevoorzitter:                                                Geert Pauwels
   Ondervoorzitter Ladys:                               Sabrina Boulanger
   Secretaris/schatbewaarder:                       Bjorn Distelmans
   Busverantwoordelijke:                                Dimitri Homblé
   Administratieve ondersteuning:               Gisela Bernaerts

  4. Werd gemachtigd door het bestuur:

   Het bestuur heeft tijdens dit seizoen gebruik gemaakt van haar mandaat volgens art. 21 van de statuten om Aaron Fraeyman (Jommeke)
   te machtigen als “verantwoordelijke zonder bestuursfunctie” als Vlaggendrager/verantwoordelijke voor de vlag van Leive2002 bij uitmatchen.

   Voor thuismatchen zoeken we ook een geëngageerd persoon hiervoor … Aaron???  Zowel voor vak K als vak 202-2023
   .

  5. Notulen

Art. 17. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris of de schatbewaarder.
De notulen worden opgenomen in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel op verzoek door effectieve leden en belanghebbende derden worden ingezien.

De verslagen van de algemene vergadering zullen beschikbaar en consulteerbaar zijn tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.

FINANCIEEL PLAATJE LEIVE2002 SEIZOEN 23-24

Financieel jaar afsluiten op 20 maart 2024: 12.707 euro 2024 t.o.v. 12.401 € in 2023.

Opmerking: Bus Club Brugge moet nog betaald worden 777 € + 90,00 € zondagtoeslag = 867,00€ (slechts 27 supp. = 400,00€ businkomst >467,00 € op te leggen!

Totaal onkosten bus 23-24 reguliere competitie: 12.066,00 €.

Verzekering: 256.90€

Sponsoring: geen hernieuwing gevraagd aan sponsors van het eerste uur, aangezien alles duurder werd gaan we opnieuw op zoek naar sponsors ..
                          dit kan al vanaf 50,00€  contact bestuursleden mocht je sponsors kunnen aanbrengen.

Naturasponsors:
Smoke on the wildside, Louvania, Slagerij Van Mulders, Dames Kessel-lo, De koopjeshal (Tombolaprijzen oproep).

LEDEN

Volgens Titel V art. 15 van de statuten werden er dit seizoen geen leden uitgesloten.

Ledenaantal seizoen 23-24 bedraagt 212
Inkomsten van lidgelden 3.180€

Leden 22-23= 210      
Leden 21-22 (Oprichting) = 231

Vastlegging van het bedrag voor het lidgeld 24-25 wordt vastgelegd per algemene vergadering voorstel tot behoud van 15€ (zie art 12 hieronder)
Stemming?

Oproep om het lidgeld te hernieuwen zodra de mail ontvangen is.

Map bewijsstukken boekhouding uitgaven en inkomsten ligt vrij ter inzage en kan steeds op verzoek het ganse jaar door ingekeken worden door alle leden conform de statuten.

 1. Onze vertegenwoordiging bij de supportersfederatie O-Hasj-El
 2. De vertegenwoordigers van Leive2002 bij de supportersfederatie zijn,
  – Onze voorzitter, Ronny Van Nieuwenhuyse en
  – Onze busverantwoordelijke, Dimitri Homblé.
 3. We kunnen ook melden dat een lid van Leive2002, Omer Ghijs werd verkozen door de supportersfederatie als afgevaardigde van Tribune 3.

Leive2002anno2021

Algemene vergadering 24.04.2024
error: Content is protected !!